Below are our contacts information. Do reach us for any assistance that you need.

----------------------------------------------------

Kami boleh di hubungi melauli maklumat seperti di bawah. Sila hubungi kami untuk sebarang bantuan yang anda perlukan.

Click this link to visit our Online Ticketing System. You may lodge your sales, billing, & support inquiry here. This system operated
by our expert staffs 24x7x365.

----------------------------------------------------

Tekan pautan ini untuk lawati Sistem Bantuan Tiket atas talian kami. Sebarang pertanyaan mengenai produk & perkhidmatan,
isu bil & bayaran, dan bantuan teknikal boleh di laporkan di sini. Sistem ini di buka 24x7x365 dan di selia oleh staff-staff
pakar kami.

Sales: [email protected] jomhosting.net
Support: [email protected] jomhosting.net
Billing: [email protected] jomhosting.net
Network Abuse: [email protected] jomhosting.net

You may also contact us via our Phone Number +603-83221223. Our Phone line will be active from 9AM to 6PM GMT+8
from Monday-Friday excluding of Public Holidays in Malaysia or State of Selangor.

If you need to fax us any document please fax to our Fax Number +603-83183289

----------------------------------------------------

Anda juga boleh menghubungi kami di Talian Telefon kami +603-83221223. Talian telefon kami di buka dari
jam 9AM sehingga jam 6PM, Isnin hingga Jumaat kecuali pada hari cuti-cuti umum di Malaysia atau Negeri Selangor

Sekiranya anda perlu faks dokumen kepada kami, sila fax ke Talian Faksimili kami +603-83183289

 

Our Mailing Address is as follow: | Alamat surat menyurat kami adalah seperti berikut:

Lower Ground 01, SME Three, Persiaran APEC, 63000 Cyberjaya