Portal Home > Knowledgebase > Suspended Account

Articles

 Cpu Overusage

Dalam sistem server kami, kami telah dimaklumkan bahawa penggunaan cpu server dan proses mysql dari akaun anda telah melebihi had yang dibenarkan dan terlalu tinggi sehingga mengganggu kelancaran...