Portal Home > Knowledgebase > Error

Articles

 Error 508 Reach Resource Limit

  Ini kerana kami mengguna sistem cloudlinux pada semua server shared hosting kami. Ia akan menyekat mana-mana akaun yang melebihi had ditetapkan bagi shared hosting iaitu maksimum untuk cpu...